Времето потребно за испорака на вашата пратка е 3 до 5 работни дена од моментот на комплетирање на нарачката. За купувачите кои плаќаат со уплатница, времето потребно за испорака е најдоцна до 5 работни дена од моментот кога ќе примиме потврда за извршена уплата. До отстапки или пролонгирање на испораката може да дојде доколку примачот не е на адресата која е внесена во нарачката, лоши временски услови, и сите останати непредвидливи ситуации кои можат да влијаат на транспортот на пратката. Достава на пратките се врши работни денови од 8:00 до 17:00 часот. За достава на нарачка можете да наведете и друга адреса од онаа која живеете, на пример, адреса на работно место.